Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
archiwum ogłoszeń
Lista obserwowanych ogłoszeń dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wróć

Zastępca Prezesa ds.technicznych

Cieszyn
Zarchiwizowane: 2022-10-26 09:00
Ogłoszenie użytkownika
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszyni...
Ogłoszenia tego użytkownika
Wyświetleń: 503

Opis

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie ogłasza wybory na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych Spółdzielni. Wymogi kwalifikacyjne kandydata 1. Wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym. 2. Wykształcenie średnie techniczne oraz co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym. 3. Umiejętności kierowania i organizowania pracy zespołu, prawo jazdy kat B. 4. Dobra znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej. 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne. 7. Dobry stan zdrowia, w tym brak przeciwwskazań do kierowania zespołami ludzkimi. Zastrzeżenia 1. Nie może kandydować osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej oraz pozostająca z członkiem Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 2. Kandydat nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Zasady przeprowadzenia wyboru Zastępcy Prezesa ds. technicznych 1. Oferty (CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności, zaświadczenie o stanie zdrowia, oczekiwania kandydata dot. minimalnej kwoty wynagrodzenia brutto, zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyborów) należy składać w zamkniętej kopercie (jedynie z napisem „Wybory – zastępca Prezesa ds. technicznych, nie otwierać”) w sekretariacie Spółdzielni (43-400 Cieszyn ul. Bielska 84), w terminie do dnia 28.10.2022 r. godz. 13:00 (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00). 2. Wybór zastępcy Prezesa ds. technicznych dokonywany jest przez Radę w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Rady i prezesa Zarządu z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz uzasadnieniem kandydatury. 3. Członek Rady może zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu, podczas którego dokonywany jest wybór.
Wróć

Ogłoszenia promowane