Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
archiwum ogłoszeń
Lista obserwowanych ogłoszeń dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wróć

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Ustroń
Zarchiwizowane: 2018-06-12 20:45
1 800 
Ogłoszenie użytkownika
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ustroniu
Ogłoszenia tego użytkownika
Wyświetleń: 49

Opis

Zapraszamy na kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Czas trwania kursu: 280 godzin (200 godzin teorii, 80 godzin zajęć praktycznych w żłobku lub klubie dziecięcym) Cena: 1800 złotych (możliwość zapłaty w ratach) Rozpoczęcie kursu: poniedziałek 18.06.2018 r. godzina 08.00 Zapisz się już teraz! Zajęcia odbywać będą się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Ustroniu, ul Stawowa 3, 43-450 Ustroń Wymagania ustawowe dotyczące kwalifikacji do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym: 1) Jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym? Wymagania dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych są takie same. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: - co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Jeżeli osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie, ale nie pracowała z dziećmi w wieku do trzech lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności. 2) Czy opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym powinien spełniać inne, szczególne wymagania?<br />Poza kwalifikacjami, chcąc zostać dziennym opiekunem, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 3) Czy przed opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stawia dodatkowe wymagania? Zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz są obowiązani, na podstawie ustawy, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).
Wróć

Ogłoszenia promowane