Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
archiwum ogłoszeń
Lista obserwowanych ogłoszeń dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wróć

Nowa oferta dwie działki budowlane Wiślica

Skoczów
Zarchiwizowane: 2024-04-28 13:00
256 000 
Ogłoszenie użytkownika
PERFECT HOME
Ogłoszenia tego użytkownika
Wyświetleń: 295

Opis

Skoczów, Wiślica ,działki budowlane WSZYSTKIE MEDIA W GRANICY Na sprzedaż dwie działki marzenie pod budowę własnego domu. Nasłoneczniona, otoczona zielenią , luźna zabudowa domów jednorodzinnych, blisko przyrody, a zarazem w rozsądnej odległości od Skoczowa. działki budowlane : 105/103 powierzchnia 1277 m2 cena 256.000zł 105/102 powierzchnia 1295 m2 cena 259.000zł udział w drodze 105/107 w cenie Wymiary działki około 50m x 26m Zgodnie z MPZP działki leżą na terenie oznaczonym symbolami: 15 MN : 1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i przebudowy obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej nieruchomości; 2) gabaryty i charakter architektoniczny rozbudowywanych i przebudowywanych budynków powinny nawiązywać do istniejącego zainwestowania znajdującego się w sąsiedztwie, nie mogą powodować dysharmonii w najbliższym otoczeniu i zakłócać krajobrazu gminy. Forma użytkowania budynków gospodarczych nie może naruszać warunków zamieszkania i stanowić zagrożenia dla środowiska; 3) możliwość lokalizowania drugiego budynku mieszkalnego na działce; 4) utrzymanie i wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleń określonych w Rozdziale 4 niniejszej uchwały; 5) utrzymanie istniejących i możliwość lokalizacji usług zarówno wbudowanych w obiekty mieszkalne jak i wolnostojących o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych z zastrzeżeniem, że negatywne oddziaływanie działalności usługowej nie może przekraczać lokalu (o ile będzie ona prowadzona w budynku o więcej niż jednym mieszkaniu) a granic działki budowlanej w wypadku lokalizacji usług wolnostojących. Wyklucza się prowadzenie działalności usługowej powodującej emisję niezorganizowaną pyłów i odorów; 6) utrzymanie oraz budowa dróg wewnętrznych; 7) w wypadku zabudowy mieszkaniowej w pobliżu lasu lub terenu przewidywanego do zalesienia nowa zabudowa powinna być odsunięta od granicy lasy o minimum 20 m; 8) dla nowej zabudowy mieszkaniowej w ramach terenów zainwestowanych, realizowanej jako zabudowa uzupełniająca oraz przebudowy i rozbudowy ustala się: a) obowiązek nawiązania linią zabudowy, wysokością i charakterem architektonicznym do bezpośredniego sąsiedztwa. Dopuszcza się realizację na działkach powstałych z nowych podziałów z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej do istniejących ulic oraz dostępności do istniejącej lub projektowanej infrastruktury, b)wysokość obiektów mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, c)dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi; d) ogrodzenia siatka, kraty metalowe, płoty i elementy drewniane; wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych w części frontowej działek, e) dopuszcza się wznoszenie wolnostojących obiektów gospodarczych i garażowych, w ilości nie większej niż 2, o wysokości 1 kondygnacji, nawiązujących architektonicznie do budynku mieszkalnego, f) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych na danej działce; 9) w wypadku nowej zabudowy w pobliżu cieków i potoków należy zachować minimum 5 m pasa gruntu, w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w ich korytach; 10) w wypadku wąskich działek, możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki; zaleca się, aby sąsiadujące ze sobą obiekty przylegały wspólną ścianą; 11) plan ustala, iż powierzchnia działki nowoutworzonej w wyniku podziału wynosi minimum 1000 m2, z dopuszczalnym zmniejszeniem wynikającym z uwarunkowań terenowych, jednak nie większym niż 10% pod warunkiem, że ustalenia dodatkowe w pkt 3 nie stanowią inaczej. MEDIA: - gaz w granicy - woda w działce - prąd na działce - kanalizacja w działce LOKALIZACJA: Skoczów, Wiślica, ul. Powiatowa DOJAZD: - droga gminna oraz udział w drodze szutrowej ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ Katarzyna Szydłowska
Wróć

Ogłoszenia promowane

ox_projektant-2d-3d

Projektant 2d / 3d

Chybie
17-06-2024   08:22
ox_asystentka-dz-logistyki-i-zakupu

Asystent/ka dz. Logistyki i Zakupu

Ustroń
17-06-2024   13:26
ox_praca-przy-dociepleniach-i-innych-robotach

Praca przy dociepleniach i innych robotach

Dębowiec
04-06-2024   18:57
ox_kelnerkakelner

KELNERKA/KELNER

Ustroń
04-06-2024   15:55
ox_zatrudnimy-laminator

ZATRUDNIMY LAMINATOR

Bażanowice
10-06-2024   08:12