Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
archiwum ogłoszeń
Lista obserwowanych ogłoszeń dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wróć

Działka przemysłowo usługowa Cieszyn przy S52

Skoczów
Zarchiwizowane: 2021-10-27 10:00
270 000 
Ogłoszenie użytkownika
Piotr
Ogłoszenia tego użytkownika
Wyświetleń: 1131

Opis

Działka zlokalizowania przy ul. Rolnej w Cieszynie zaraz przy zjeździe z drogi S52 bez ograniczeń tonażowych. - Numer działki 17/4 - Kształt prostokątny o wymiarach ok 40m x 70m - Powierzchnia 3019 m2 zgodnie z miejscowymi planem zagospodarowania teren w strefie 2PU. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 2PU ustala się: 1) teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, z wyłączeniem zabudowy przeznaczonej na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej; 2) możliwość przebudowy budynków mieszkalnych; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej, b) intensywność zabudowy: - minimalna: 0,15, - maksymalna: 1,2, c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni działki budowlanej, d) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, e) geometria dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu
Wróć

Ogłoszenia promowane